Technisch beheer en onderhoud

Vastgoed is een kostbaar bezit. Het is belangrijk de functionaliteit en kwaliteit ervan op lange termijn zo goed mogelijk te waarborgen en daarbij de kosten aan het onderhoud niet onnodig te laten oplopen. Dit beseffen wij ons terdege. Wanneer u het beheer van uw vastgoed aan ons uit handen geeft, zullen wij de conditie hiervan dan ook nauwlettend volgen en de juiste onderhouds- en herstelmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de (gebruiks)kwaliteit en waarde van uw vastgoed zoveel mogelijk behouden blijven Wij streven hierbij altijd naar een transparante manier van werken waarin vertrouwen en samenwerking centraal staan. Wij zijn van mening dat opdrachtgevers alleen op die manier de zorg voor hun vastgoed met vertrouwen aan ons over kunnen laten.

In de praktijk betekent dit dat wij:

  • de conditie van uw vastgoed in kaart brengen;
  • een meerjarenplan opstellen, waarin wij aangeven op welk moment welke onderdelen van uw vastgoed hersteld en/of onderhouden dienen te worden;
  • voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden en planmatige onderhoudswerkzaamheden offertes opvragen, de werkzaamheden regelen en begeleiden en het uitgevoerde werk controleren;
  • advies en begeleiding geven bij verbouw, renovatie en/of energiebesparende maatregelen.

WoonNivo werkt ook voor particulieren. Heeft u een eigen huis of een huis in de verhuur en wilt u het beheer en onderhoud daarvan graag uit handen geven? Wij geven u advies over het op peil houden van de conditie van uw huis en stellen op verzoek een onderhoudsplan op. Voor de daaruit voortvloeiende werkzaamheden vragen wij offertes op, waarna wij ervoor zorgen dat de betreffende werkzaamheden uitgevoerd worden. Daarbij kunnen wij u adviseren en begeleiden bij de verbouw renovatie en/of verbeteringen aan uw huis. Tot slot zijn wij ook direct oproepbaar bij onverwachte mankementen of storingen en voeren wij die kleine werkzaamheden zelf uit. Zo nemen u wij zowel de grote als de kleinere klussen uit handen.

Gaat u met WoonNivo in zee, dan spreken wij graag uw wensen rondom het beheer van uw vastgoed met u door. Wij maken met u graag een afspraak op maat!