Bouwkundige advisering en toezicht

Door onze jarenlange ervaring en integrale, bouwkundige kennis kunnen wij u helder en vakkundig adviseren in verschillende fasen van een bouwproject. Uitgangspunten voor WoonNivo zijn hierbij het analyseren van risico's, het beperken van (faal)kosten en het verbeteren van de uiteindelijke kwaliteit van bouwprojecten.

Ontwerpfase
WoonNivo BV toets bouwplannen aan het bouwbesluit en de deugdelijkheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van het ontwerp. Dit alles met het doel inzicht te krijgen in de kwaliteit van het bouwplan en tijdig aanpassingen te kunnen doen.

Uitvoeringsfase
WoonNivo voert kwaliteitscontroles uit tijdens de bouw. Hiermee bewaken wij contractuele afspraken, de kwaliteit van het bouwwerk en een goed verloop van de uitvoering. Materialen en constructies toetsen wij aan regelgeving en verwerkingsvoorschriften.
Wanneer in de ontwerpfase een bouwplantoets is uitgevoerd, houden wij de daarin genoemde risico's in de gaten. Dit alles met als doel zekerheid te verschaffen over de uiteindelijke kwaliteit van een bouwwerk.

Gebruiksfase
Wanneer in de gebruiksfase schade ontstaat, is het vaak lastig de oorzaak daarvan te achterhalen. WoonNivo kan met haar kennis en ervaring op het gebied van bouwgebreken de oorzaak vanuit een neutrale positie proberen vast te stellen en een passend hersteladvies geven. Voor het verder beperken van risico┬┤s en kosten in de gebruiksfase verwijzen wij graag naar onze diensten op het gebied van technisch beheer op deze website.